Begeleiding

Tangen Harada RoshiHet beleid binnen Surien-Ji is gebaseerd op de zen zoals dat in Japanse zenkloosters wordt gedoceerd. Het toezicht hierop berust bij Zeshin van der Plas Zenso. Hij is de zenmonnik van de tempel en grondlegger van het zencentrum. Zeshin is gezien zijn leeftijd genoodzaakt wat stapjes terug te nemen, maar is tijdens intensieve trainingen altijd aanwezig.

Jisho Geurink beoefent zen sinds 1994 en is zenlerares in opleiding (Ajari I kanjo). Jisho heeft net als Zeshin een fulltime training gevolgd onder leiding van Tangen Harada Roshi  in het Japanse zenklooster BukkokuJi.

Jiko van Ommeren beoefent sinds 2003 zen bij Suiren-Ji en heeft in 2016 Jukai Tokudo ontvangen. Zij is tevens voorzitter van het bestuur van de Stichting.

Bukkoku-JiTijdens retraites is Gyogen de Ruijter als steun en toeverlaat aanwezig, en hij heeft eveneens in 1994 een fulltime training in Bukkoku-Ji gevolgd.

zeshin takushatsuZenshin Bosch is sinds eind negentiger jaren secretaris van Suiren-Ji en heeft in 2003 net als Gyogen fulltime training in het Japanse klooster Bukkoku-Ji gevolgd. Zenshin is in 2009 naar Engeland verhuisd, maar komt voor sesshins naar Suiren-Ji.

METHODE

Suiren-Ji volgt de oudste school binnen het Japanse zenboeddhisme, de Daruma-Shu (1189). Dit betekent dat de meditatietechniek hoofdzakelijk bestaat uit beoefening van Shikantaza (objectloze meditatie) en Susokakan (met aandacht de ademhaling tellen). Daarnaast zijn er ceremonies en is er de gelegenheid om zich gaandeweg de Boeddhistische leer in al zijn facetten eigen te maken.

Tangen Roshi CyogenHet fundament van de Daruma-Shu is “Hongaku” (aangeboren Boeddhaschap). Wij gaan ervan uit dat elk wezen de Boeddha-natuur bezit en die via zentraining kan verwezenlijken.

De hiërarchie binnen Suiren-Ji is gerangschikt Jishobinnen de sangha (gewijde leden). Dit is niet vrijblijvend, je wordt geacht bezoekers en deelnemers te begeleiden, het geeft je verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Niemand van de sangha heeft privileges of claimt aanzien, maar is vanuit roeping dienstbaar aan zijn of haar positie.