Wie zijn wij OUD

De dagelijkse leiding van Zencentrum Suiren-Ji is in handen van Zeshin van der Plas (oprichter van het zencentrum in Leiden) en Jisho Geurink (lerares in opleiding). Daarnaast zijn er ervaren leken die specifieke activiteiten begeleiden.

Stichting
Suiren-Ji is een stichting en heeft geen winstoogmerk. De doelstelling van de stichting is het zenboeddhisme in zijn breedste vorm te verbreiden. In praktijk betekent dit het bewerkstelligen van een bewustzijnsverbreding. Je leert namelijk inzien waaraan afzonderlijke zaken hun bestaansrecht ontlenen. Hoe zou je kunnen leven zonder buitenwereld? Als je dit beseft, ontstaat als vanzelf een vreedzamer en tolerantere houding jegens de buitenwereld.