TEISHO DOOR HARADA TANGEN ROSHI 1 APRIL 1992

Dit is de april-seshin, de eerste Seshin van de nieuwe retraite periode. Je hebt de eerste stappen reeds genomen. Deze stap. Deze stap is altijd fris en nieuw. Als je begin niet goed is heeft verder aanmodderen geen zin. En wanneer je dat beseft, dan ga je met de juiste instelling van start.

Begin deze Seshin met de juiste voet.
Begin met de juiste oefening.
Begin met het juiste doel voor ogen.

 Als je denkt dat het er niet toe doet, het juiste doel voor ogen te hebben, dan zal je daar later nog spijt van krijgen.

Beginnen met de juiste voet.
Trainen met de juiste bedoeling.
Gelovend in de ware Dharma.

 Mijn training zal door Dharma geïnspireerd zijn. Ik zal de ware Dharma in persoon zijn. Wat is deze ware leer, deze ware Dharma? Er zijn mensen die een diepe verbondenheid hebben met de Dharma-leer. Zij die het voor de eerste keer horen en direct tot diep geloof komen, niet één keer twijfelen aan dat wat ze gehoord hebben. Er zijn anderen wiens huidige verbondenheid met de Dharma zwak is, die niet de oren hebben om er een woord van te horen. Als je dit leven passeert zonder dat één woord van de Dharma tot je doorgedrongen is, dan heb je het gemist. En waarschijnlijk zal je het volgende en het daarop volgende leven het ook missen.                                                                                                                                

We hebben zo als voor elke Teisho (leer-rede) de Sutra gereciteerd, waarin het verrijzen van verlangen naar verlichting staat. Elke regel, elk woord kan tot je spreken, elke regel openbaart leven. Als je verbondenheid met de Dharma diep is dan proef je dit feest, en kan je voor je zelf zeggen ‘Wat een feest’, als je deze Hotsugan Mon Sutra reciteert. Door het telkens weer opnieuw te reciteren verdiep je je gehoor. Elke keer als je het reciteert ben je meer in staat het te vereren. Vereren, wat betekent dat? Het betekent dat er geen barrières, obstakels, zijn. Waarom? Als je kunt buigen uit verering betekent het dat je eigenliefde weggevallen is, dat je leeg bent. Je bent één met het object van verering. Maar natuurlijk is er geen object, geen oppositie. Het verrijzen van Dogen’s verlangen naar verlichting, openbaart Dogen’s diepste verlangen, ons verlangen, mijn verlangen, jou verlangen. Het is het verlangen dat uit het leven zelf oprijst.

Het is ons gebed,
onze belofte,
onze gelofte.

We zijn één met iedereen die praktiseert, en gepraktiseerd heeft en zal praktiseren. We leven van dit verlangen. De Hotsugan Mon Sutra begint met: ‘Wij beloven’. 

We beloven, we bidden, we doen geloftes, we verlangen, het verlangen te leven. Verlichting realiseren omwille van alle wezens is niet zo maar een plan of idee waar we zelf op komen. Ik beloof samen met alle wezens, samen met alle wezens, het is onmogelijk dat te laten vallen. Het is inherent aan de gelofte. Verlichting, de belofte tot verlichting te komen, betekent dat alle wezens daarbij inbegrepen zijn. We zijn met z’n allen één en dezelfde.       

Maar dit zijn niet meer dan woorden voor ons zolang we ons zelf niet kennen. Ikke, Mij, Mijn, grijpen we vast als een vals begrip van ons zelf, en we maken daarmee onze wereld zo klein, een afgebakend klein ‘Ikje’. Ontwaakt tot het werkelijke Ik, besef je dat ‘samen met alle wezens’, je gegeven is. Dit is zo als het is. Samen met alle wezens één. Alle wezens betekent alle wezens, niets kan hier van buiten gesloten worden.

Alle wezens, elk ding

Ieder wezen is geboren door oorzaken en omstandigheden. Alles is geboren in karmische relatie tot al het andere.  Niets anders dan ’afhankelijk van elkaar’ is waar het om gaat. Geologie laat ons fossielen zien in de structuur van de aarde, laag na laag opgebouwd. Fossielen miljoenen, biljoenen jaren oud. Maar met het verlicht geopende oog zie je dat alles wat het oog waar neemt geboren is dankzij de afhankelijkheid van alles en elkaar. Dankzij karmische relatie met al het andere in het universum. Jij zelf kan tot het inzicht komen dat het mogelijk voor je is om op deze manier te zien. Jij zelf kan tot begrip komen, begrijpen dat alles wat je ziet, alles wat je hoort, wonderbaar, uniek en kostbaar is. Alles is zoals het is, niet twee dingen zijn het zelfde. Maar mij horen spreken, over deze rijke wonderbaarlijke dingen in het universum, maakt niet dat je er toe overgaat alles en elk ding met iedereen te delen. Ik denk dat iedereen voor zichzelf reeds besloten heeft wat waardevol is. En misschien, hoe nieuwer iets is, hoe waardevoller we het vinden. Neem nu antiek, een 200 jaar oude kom zien we als zeer bijzonder en waardevol. Hoe ver van werkelijk zien kun je geraken?

Als je Dharma-oog, je levens-oog, open is dan zie je de onbegrensde waarde van alles, van alles wat je maar ziet. Een blaadje dat je met je voet weg schopt. Alles en iedereen is geboren door tijdloze Karmische verbondenheid met alles en iedereen. Voor wat is het mogelijk niet waardevol te zijn? Je kunt erg verstrikt raken in wat als vaste vorm voor je ogen  verschijnt. Laat de wind door je haar waaien, dat is een kostbaar kleinood. Het zachte avondlicht van april, hier voor de geboorte van je ouders, een fris warm april briesje, tijdloos,  niets buiten gesloten, een kostbaar kleinood, als je toestaat het je te laten raken. ‘Samen met alle wezens’: Deze ene regel zegt alles, verklaart alles, die ene stap die je neemt, die ene ademhaling, niets is buiten gesloten. Deze ene stap is definitief. We zitten hier en hebben de gelofte tot ontwaken gedaan, samen met alle wezens. Dit is ons doel, ons vertrekpunt. We zijn uiteindelijk reeds samen (verenigd) met alle wezens. Maar klinkt dat niet hoogmoedig gezien de wanorde waar we ons in bevinden. Totdat de verlichting zich realiseert is hier niets aan te doen. We ontvangen alles. Iedere verbinding, naar welk punt dan ook, is verweven met alles in het universum. Je pink is er dankzij alles (de rest van het universum). Begrijp het theoretisch je pink en dankbaarheid valt je ten deel. Als je daartoe ontwaakt zie je hem als de kristallisatie van het universum, zonder bezwaar tegen wat dan ook. Je ziet je pink als de schat der schatten. In India zijn er mensen wiens armen en benen als gevolg van een ziekte zijn geamputeerd. Hier in Japan was ook een vrouw zonder armen en benen. Nakamuda Hisakho was haar naam. Ze was in staat om te ontwaken tot leven, en werd 70 jaar oud. Ze maakte een lied waar de regel in voorkwam:

Ik heb armen, ik heb benen’

Omdat ze ontwaakt was tot haar ware armen, en ware benen. Ze kon de vreugde in alles zien, maar voordat ze ontwaakt was tot deze vreugde moet ze het tienvoudige geleden hebben van wat een normaal mens moet leiden.

Het correcte vertrekpunt, het juiste doel van je oefening, wordt precies hier in deze ene regel weergegeven: 

Ik beloof te ontwaken samen met alle wezens’

Als je deze ene regel begrijpt, begrijp je alles.

Ik beloof.
Dit verlangen,
dat is werkelijk leven.

 Geloof deze waarheid, de staat van deze waarheid, deze ene regel, “Samen met alle wezens”. Geloof deze waarheid en het hartsverlangen realiseert zich:

‘Met alle wezens samen’

Daarom zijn we hier. Zoals je kunt zien, van het begin af aan is er geen spoor van een beperkt zelf. Iedereen die ontwaakt is kan dat beamen. Luister naar de woorden van Sakjamuni Boeddha: ‘Alle wezens zijn mijn kinderen, alle wezens in de drie werelden zijn mijn kinderen.’ Alles ben ik, het juiste begin, alle wezens zijn Boeddha, ongeacht twijfel daaraan. Alles is van origine een schat, van origine verlicht, maar voordat dit gerealiseerd is, totdat je je het realiseert, geboorte na geboorte, stap na stap herhalend, is dit een stap naar het verkrijgen van verlichting. Iedereen die hier de Sesshin training volgt heeft een diepe verbondenheid met de Dharma. Je leeft je leven om je dankbaarheid terug te betalen. De ware Dharma ben je zelf je bent één met de bron van alle  bestaan. Sommige denken dat de bron een zwart gat of zo iets is waar je in moet kruipen om het te vinden. Je vergist je op dit punt, de bron is het Al (alles, allemaal, ieder).

Hier en nu, dit moment, is perfectie.
Een andere naam ervoor is waarheid.

Er hangt een bord boven de ingang van de Zendo (meditatiehal) waar op gekalligrafeerd staat:

De weg is universeel en perfect’

De weg is leven, waarheid, hoe je het ook wilt noemen, er is nooit iets anders geweest. Universeel, niets te veel, niets te weinig, perfect, een overvloed. Het antwoord dat je zoekt klinkt overal om je heen. Ongeveer  twee en een half duizend jaar geleden werd Shakyamuni Boeddha op deze aarde geboren met hetzelfde lichaam als jij en ik. Hij groeide op zo als jij en ik en ervoer net als jij en ik het lijden in deze wereld. Zijn lijden is het lijden van iedereen, samen met alle wezens. Shakyamuni doorgrondde de oorzaak van het lijden en deed de gelofte het lijden op te los de gelofte ons lijden  te corrigeren, er iets aan te doen. Iedereen die hier zit heeft kennis gemaakt met lijden, van aangezicht tot aangezicht, je weet er wat van. Misschien zijn er onder jullie wiens ervaring in lijden niet meer dan de grote van een sesamzaadje omvat, een nog al pijnloos leiden. Anderen zijn misschien opgezadeld met een vracht zo zwaar dat je je nauwelijks kunt bewegen. Misschien is je pijn zo zwaar dat je nauwelijks adem kunt halen. Wat je lijden ook moge zijn, ik hoop dat je het kunt accepteren, zonder te protesteren, je erbij neer leggen. Hoe dan ook en op wat voor manier dan ook, leg je neer bij het lijden ten gunste van alle wezens. Je zult tot het inzicht komen dat je lijden een schat is, hoe groter de pijn des te meer kans om in te zien dat het een schat is. Je bent in staat om een persoon van louter vreugde te zijn, zonder limiet. Waarom praktiseer je? Je kunt het niet helpen om de ware gelofte te praktiseren, is het niet? Iedere morgen reciteren wij de namen van Boeddha en de patriarchen. We buigen voor hen. Deze lessen zijn overgegaan van leraar op leraar zonder onderbrekingen. Maar toch is het geleidelijk wat minder geworden naar mate het is doorgegeven. Maar zolang de leer stroomt moet je hem ontvangen. We moeten ons met hart en ziel op de oefening werpen, in het accepteren van de Dharma-les en ons zelf in de stroom werpen, met al onze energie. Wat een schande zou het zijn de Dharma-Les niet te ontvangen. Je word er door aangeraakt, maar als je niet voorzichtig bent, is het zo gemakkelijk om niet te waarderen wat je hebt. Het ware doel van de oefening. Heb je de oplossing gevonden om te oefenen met het verlangen verlichting te verkrijgen samen met alle wezens. Wat een zonde is het deze kans niet met beide armen te omarmen.

‘Boeddhanatuur’

Maak je er klaar voor, maak je klaar voor het feit dat alles Boeddha is. Werk naar de oplossing, het ontwaken, dat jij de meester van het universum bent. Maar wanneer je jezelf ziet als een verzameling van langzaam lerende, verstandige en de wereld beschouwende ervaringen, die je tot nu hebt opgebouwd, zelfs als je een groter voorstellingsvermogen hebt, dan is het moeilijk te bevatten dat je louter ‘bestaan’ bent.

Het lijkt alsof er een wereld van verschil tussen jou en je huidige staat en perfectie is. Is het niet?                                                       

Je hebt gelijk. Er is een wereld van verschil tussen wie je denkt dat je bent en wie je bent. Je klemt je vast aan het besef van Ikke, ikke, ikke. En probeert het vast te houden, je vast te houden aan zoiets oppervlakkigs, je staat nog steeds voor de poort. Wees niet tevreden met je dommigheid, maar stap van ganser harte door de poort. Accepteer dat je veel ontvangt om anderen te geven. En ga door met waarvan je weet dat je het doen moet, vind de oplossing om één te zijn met deze ene ademhaling. Besluit simpelweg dat alle wezens Boeddha zijn. Besluit dat je uit overlevering vrij bent, je bent niet begrensd of geketend, je bent vrij. Besluit dat je het zogenaamde obstakel van geboorte en dood achter je hebt gelaten.

Het obstakel dat zo onoverkomelijk is. Van het begin af aan moet je orde op zaken stellen, op hetzelfde moment wetend dat je het niet begrijpt. Je begrijpt het nòg niet, en dat is goed.

Geloof komt eerst.
Eerst in je hart,
eerst geloof.

 

Samen met alle wezens verwerven wij het
Boeddhaschap.

Jizo Bosatsu

                             

 

 

 

Digiprove sealAuteursrechtelijk beschermd door Digiprove © 2018