Donateurschap

Donateurschap

Suiren-Ji is een stichting zonder winstoogmerk. Zij dankt haar bestaan uitsluitend aan donaties (dana). Zij wordt volledig gerund door vrijwilligers die daarvoor geen enkele vergoeding ontvangen.

Voor activiteiten wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd, vanuit de gedachte dat iedereen – ongeacht diens financiële positie – moet kunnen deelnemen. Alleen voor de introductietraining en sesshin (retraite van een week) wordt een vast bedrag voor de onkosten gevraagd, maar daarvan kan in individuele gevallen (in overleg) worden afgeweken.  

Mocht u het Boeddhistisch gedachtegoed een warm hart toedragen en willen steunen, dan kan dat financieel door een donatie over te maken op bankrekening: NL03 TRIO 0212 4914 82 ten name van Stg. Soto Zen Centrum.

Uw ondersteuning zorgt voor de instandhouding van de tempel en het praktiseren van zenmeditatie volgens de Daruma-zentraditie. Daarmee ondersteunt u een maatschappelijke bewustzijnsverbreding en bevordert u geweldloosheid, mededogen, milieu en respect. Voorwaarden voor een vriendelijker samenleving.

Donaties worden besteed aan het in stand houden van de oefenplek, de bibliotheek, voor publicaties, zazenkai, lezingen, geestelijke bijstand, vieringen en ceremonies.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Sinds 1998 is Suiren-Ji bij de belastingdienst gerangschikt onder de categorie goede doelen en levensbeschouwelijke instellingen. Per 1 januari 2008 is de stichting de ANBI status toegekend (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat betekent dat u donaties aan Suiren-Ji van de belasting af kunt trekken, mits deze schenkingen zijn. Ook het normale maandelijkse donateurschap is aftrekbaar. Het fiscaal nummer is 8025.00.146. Zie voor meer informatie www.anbi.nl