Actviteiten

Bij Suiren-Ji worden meerdere retraiteweken (sesshins) per jaar gehouden, die op de website worden aangekondigd. Voorts houden we meditatieweekenden, dagen en ochtenden. Drie keer per jaar starten we een introductietraining voor hen die kennis willen maken met zenboeddhisme. Behalve tijdens de retraiteweken is er elke woensdagavond en donderdag vrije inloopmeditatie, waarvoor enige meditatie-ervaring vereist is.

Naast activiteiten gericht op meditatie en onderricht, worden er ook ceremonies gehouden. Deze vinden veelal plaats binnen de context van een meditatieweek, weekend of dag, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in het geval van een overlijden. Bij Suiren-Ji worden ook huwelijken gesloten (indien er voldoende mensen beschikbaar zijn om de ceremonie te doen).

Aanmelden
Voor deelname aan een zenochtend, zazenkai, weekend of sesshin kunt u zich tot drie dagen voor aanvang aanmelden. Daarna kunt u zich niet meer aanmelden i.v.m. de voorbereiding.

Kosten
Suiren-Ji wordt door donaties in stand gehouden. Voor activiteiten wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd (dana). Op de website worden bedragen genoemd die daarbij als richtsnoer kunnen dienen. Alleen voor meerdaagse retraites en de introductietraining zenmeditatie wordt een vast bedrag gevraagd om in de kosten te voorzien. Echter, ook daarvoor geldt dat als iemand het bedrag niet kan opbrengen, dit geen belemmering mag vormen om aan de bewuste activiteit deel te nemen. In dat geval kunnen er individuele afspraken worden gemaakt.

Vrijblijvendheid
Vrijblijvendheid is het grootste goed binnen Suiren-Ji. Alle leermethodes binnen Suiren-Ji zijn bedoeld om tot inzicht te komen. Zo kan iedereen uit vrije wil besluiten welke verantwoordelijkheden hij of zij in de samenleving op zich wil nemen. Het beoefenen van deze blijvende vrijheid komt voort uit mededogen met alle levende wezens en het besef dat alles in het totale universum een eenheid is. Er worden geen taken of opdrachten opgelegd. Wel wordt verwacht dat men zich houdt aan de omgangsvormen binnen Suiren-Ji.

Tijdens meditatiedagen of weekenden is het wel gebruikelijk dat deelnemers een taak toebedeeld krijgen, bijvoorbeeld zorgen voor de voedseloffers op de altaren, het theeritueel verzorgen, meehelpen als keukenhulp of als verantwoordelijke van de theetafel. Dit wordt aangegeven op het corvee rooster.