Boeddhistisch Reveil

Boeddhistisch Reveil
Boeddhistisch Reveil

Fotoverslag van deze bijzondere dag

Toelichting 29 mei 2011: Dag van het Boeddhistisch ‘Reveil’

Achtergrond

In praktiserende zin is het Boeddhisme de jongste religie van Nederland. Het mag zich steeds meer verheugen in belangstelling. In de afgelopen jaren zijn door het hele land verscheidene Boeddhistische centra ontstaan. Er bestaat een boeddhistisch overkoepelend orgaan, de BUN, en er is inmiddels ook een Boeddhistische omroep stichting opgericht dat net haar 10-jarig bestaan viert. Boeddha’s geboortedag wordt al enkele jaren op de Nieuwmarkt in Amsterdam gevierd.

Het Boeddhisme is door haar prilheid vatbaar voor een brede variatie aan invulling. Sommigen lijken weinig te maken hebben met het Boeddhisme als religie. Denk daarbij aan Boeddhabeeldjes bij de Xenos, Blokker, enz. en de exotische atmosfeer die met behulp van Boeddhistische “beelden, geluiden, geuren en aankleding” gecreëerd worden binnen New-Age- en Wellnesskringen. Maar ook aan allerlei commerciële uitingen die te relateren zijn aan het Boeddhisme (haal zen in uw huis!). Er bestaan therapeutische praktijken die gebruik maken van Boeddhistische technieken en inzichten. Momenteel zie je overal aankondigingen van Mindfullness trainingen, ook een afgeleide van het Boeddhisme.

Gaat het op deze manier wel goed met het Boeddhisme? Of dreigt het Boeddhisme juist ten onder te gaan aan haar eigen succes?

Kunnen we het Boeddhisme meer fundament geven? En hoe dan? Wie moet dat doen?

Keerpunt

Suiren-Ji heeft het gevoel dat we op een keerpunt staan in de ontwikkeling van het Boeddhisme in Nederland en dat we daarin geen keuze hebben, maar die we wel verstandig kunnen ondergaan. Een festival is een goede gelegenheid om het Boeddhisme meer bekendheid te geven. Daarom organiseert Suiren-Ji op 29 mei 2010 dit Boeddhistisch festival waarop onder andere een Ronde Tafel gesprek plaatsvindt. In de tweede plaats is deze dag bedoelt om elkaar beter te leren kennen en ook, vrijblijvend, met elkaar in gesprek te gaan over een aantal onderwerpen. Aan een ronde tafel, waaraan iedere deelnemer gelijk is en iedere inbreng telt.

Elkaar beter leren kennen

Elkaar beter leren kennen is op het festival georganiseerd in de vorm van een Boeddhistische markt waar allerlei verschillende Sangha’s zich kunnen presenteren en demonstraties van allerlei Boeddhistisch gerelateerde kunsten en activiteiten worden gegeven. Ook worden er verschillende lezingen gehouden.

Ronde Tafel

Doel van de Ronde Tafel is gezamenlijk bezien in welke richting het Boeddhisme zich momenteel ontwikkelt en hoe ze een zinvolle bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving. We denken aan de volgende onderwerpen van discussie (maar houden ons aanbevolen voor andere onderwerpen):

  • Gaat het Boeddhisme ten onder aan haar eigen succes?

Is vermenging met en verbreiding via andere stromingen, zoals het Christendom, psychotherapie, Wellness, New-Age, de commercialisering en het ‘feel-good’ adagium, een gewenste ontwikkeling voor het Boeddhisme als religie? Wordt zij qua inhoud en verdieping ondergesneeuwd door onterechte verwachtingen en beeldvormingen? Of hebben dergelijke ontwikkelingen weinig effect voor de religieuze ontwikkeling van het Boeddhisme binnen Nederland? Hoe gaan Sangha’s hier mee om?

  • Tijd voor een meditatief moment!

Het woord meditatie is een perfecte vertaling van het woord ´Dyana´. Maar bestaat de binding tussen meditatie en Dyana nog wel? Het woord meditatie wordt momenteel in de meest ondenkbare betekenissen gebruikt en lijkt een synoniem voor ontspanning geworden. In de brochures van de Suiren-Ji Sangha, worden Zentrainingen aangeboden, we trachten het woord meditatie zo veel mogelijk te vermijden, juist vanwege de vele betekenissen die het heeft. Hoe gaan andere Sangha’s hier mee om? is er verschil tussen Dyana en ontspanningsmeditatie? Wat kan voorlichting hier doen?

  • Boeddhistische eenling dolend in de christelijk wet- en regelgeving-polder?

Boeddhisten in onder andere oosterse landen kennen “Dana”, bedelen, ceremonies en donaties, als voorgeschreven manier om inkomsten te werven. In Nederland is regel- en wetgeving hierover op christelijke leest gebaseerd. Hoe gaan Boeddhistische organisaties hiermee om?Zou de Nederlandse regel- en wetgeving wellicht aangepast moeten worden? En zo ja, hoe?

  • Het Boeddhisme in Nederland is zo pril, het is niet alleen nog in de kinderfase; het heeft nog niet eens de kinderschoenen aan!

Om het Boeddhisme te verankeren in de Nederlandse samenleving, is voorlichting een noodzaak. Er bestaat al enigszins een infrastructuur hiervoor: onder andere de huidige Boeddhistische centra en organisaties als de BOS en de BUN. Maar is deze toereikend? Moet er niet meer voorlichting worden gegeven over andere onderwerpen? Bijvoorbeeld meer over de dagelijkse praktijk van Boeddhistische leken, monniken en nonnen? Moet het Boeddhisme als religie worden benadrukt? Worden de problemen van Boeddhistische centra´s met de Nederlandse samenleving, overheid enzovoort, voldoende belicht? Zo niet, is dit dan wenselijk?, Enz.

Het Boeddhisme is een van de 5 wereldreligies. Op grond daarvan heeft het Boeddhisme een religieuze status in Nederland. Het lijkt ons van belang voor Boeddhistisch Nederland om deze status te verstevigen en solide te verankeren in de Nederlandse samenleving. Wij hopen dat u ingaat op onze uitnodiging.

Februari 2011

Stichting Suiren-Ji