Sluiting Zencentrum


Het zencentrum is gesloten. Op dit moment vinden er geen activiteiten plaats en is het evenmin mogelijk om het zencentrum te bezoeken. In de afgelopen jaren is het ons gelukt om met een klein groepje vrijwilligers kortere en langere retraites aan te bieden en doordeweekse trainingen te verzorgen. Op dit moment hebben wij echter niet genoeg vrijwilligers om het zencentrum draaiende te houden. De tijdelijke sluitingen als gevolg van de coronamaatregelen hebben ook zijn invloed gehad op de financiële reserves doordat het aantal donaties en vaste donateurs fors is afgenomen. Het tekort aan vrijwilligers en donateurs heeft ons doen besluiten om de deuren te sluiten. Wij willen iedereen bedanken die zich de afgelopen jaren voor het zencentrum heeft ingezet en onze activiteiten hebben bijgewoond.