home


Als gevolg van de lockdown is het zencentrum gesloten. Vanaf 31 maart ben je weer van harte welkom om te komen mediteren of andere activiteiten bij te wonen.

In de tussentijd kun je wel luisteren naar de podcasts van Zeshin van der plas, die zijn te vinden onder het tabblad archief (audio).

WELKOM
 
Sinds 1993 biedt zencentrum Suiren-Ji ruimte voor het onder begeleiding beoefenen van zenmeditatie in de ruimste zin van het woord. Het zencentrum is in 1993 door Zeshin van der Plas in Leiden opgericht en in 2015 naar Bemmel verhuisd.
Bij Suiren-Ji wordt een vorm van zen beoefend die zijn wortels vindt in de Daruma zentraditie. Dit betekent dat er hoofdzakelijk Shikantaza (objectloze meditatie) en Shusokakan (met aandacht de ademhaling tellen) wordt beoefend. Naast de meditatie is er de gelegenheid voor een ieder om zich gaandeweg de Boeddhistische leer en ceremonies eigen te maken.
Naast onderricht in het boeddhisme worden in het zencentrum ook allerlei activiteiten ontplooid die zijn bedoeld om een breder publiek kennis te laten met het boeddhistisch gedachtegoed. Zo worden er meermalen per jaar open dagen gehouden, geregeld voorlichting aan scholen gegeven en lezingen over het boeddhisme georganiseerd.
Suiren-Ji wordt door donaties in stand gehouden. Alleen voor meerdaagse retraites en de introductietraining zenmeditatie wordt een vast bedrag gevraagd om in de kosten te voorzien. Voor andere activiteiten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (dana). Het zencentrum drijft verder geheel op de inzet van vrijwilligers. Niemand van het bestuur of van de leraren ontvangt salaris of enige vergoeding.
 
 
 
 
 
 
 

Digiprove sealAuteursrechtelijk beschermd door Digiprove © 2018-2019