Jaarverslag

JAARVERSLAG STICHTING SOTO ZEN-CENTRUM SUIREN-JI 2016

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van stichting Soto Zen-centrum Suiren-Ji over 2016.

Sinds 1993 biedt Stichting Suiren-Ji ruimte voor het onder begeleiding beoefenen van zenmeditatie in de ruimste zin van het woord. Het doel van de stichting is het bevorderen van de interesse en de studie, het beoefenen en verbreiden van het zenboeddhisme.

Surien-Ji heeft zijn oorsprong in Leiden. Na een periode van rust is in 2013 besloten uit te kijken naar een locatie buiten Leiden. Een nieuwe locatie is gevonden in Bemmel, vlakbij Nijmegen, gelegen in het groen en vlakbij de Waal. Het voltooien van de tempel heeft tot een volwaardige vervanging van de tempel in Leiden geleid.  In Bemmel is een voormalige stal omgebouwd tot een volwaardige tempel, inclusief Hondo (schrijnruimte) en Zendo (meditatieruimte). Na een verbouwing van enkele maanden heeft de tempel op 19 april 2015 haar deuren voor het publiek geopend. Daarmee is nieuw leven in de Waterlelie-tempel ingeblazen en nieuwe ruimte voor spiritualiteit.

Er vindt ondertussen reguliere zenmeditatie plaats op woensdagochtend en woensdagavond, waarbij geïnteresseerden vrij kunnen inlopen. Tevens worden beginnerstrainingen, zendagen en -ochtenden georganiseerd. De eerste sesshin (7-daagse retraite) heeft in het voorjaar van 2016 plaatsgevonden. De tweede sesshin vond plaats in het najaar van 2016.  

Verder organiseert een aantal leden sinds 2012 in Leiden een meditatieavond zodat mensen met zitervaring ook daar kunnen mediteren volgens de Sotozentraditie. De groep in Leiden organiseert verder met regelmaat meditatieochtenden op zondagen en er worden teisho’s gehouden en sutra’s gezongen.

In het drieëntwintigste jaar van haar bestaan schetst dit verslag een beeld van wat er gebeurd is in het afgelopen jaar en wordt er een korte schets gegeven van wat er nog staat te gebeuren.

En wederom is in 2016 ontzettend veel werk verzet. We willen daarom vooral degenen bedanken die zich belangeloos hebben ingezet voor voltooien van de bouw en inrichting van de nieuwe tempel in Bemmel.

ORGANISATIE

Vrijwilligers en bestuur

De organisatie van Suiren-Ji wordt geheel gevoerd door vrijwilligers. De samenstelling van het bestuur is eind 2016 ongewijzigd gebleven.

Donateurs

Donateurs van Suiren-Ji worden in staat gesteld de meditaties bij te wonen, de nieuwsbrief van Suiren-Ji te ontvangen, en kunnen tevens meedoen aan zazenochtenden en zazenkai´s. Het aantal vaste donateurs is met de opzegging van het pand begin 2011 aan de Hogewoerd flink gedaald en is nog niet aangetrokken. Wel worden er incidenteel donaties gedaan door bezoekers van het zencentrum en mensen die (meerdaagse) trainingen bijwonen.

De tempel was in 2016 ook geopend voor geïnteresseerden die wilden rondkijken of aan de meditatie wilden deelnemen. Tevens bestond de mogelijkheid voor een persoonlijk onderhoud met de leraar.

Financiën

Het financiële plaatje is in 2015 aanzienlijk veranderd. Er is aan de kostenkant aanzienlijk geïnvesteerd in de inrichting van de nieuwe tempel in Bemmel en bovendien had de Stichting vanaf dat moment weer huurverplichtingen. De inkomsten in 2016 waren nog zeer bescheiden. Het zencentrum is nog in opbouw. Het kost tijd om mensen aan te trekken en nieuwe donateurs te werven. Zie voor meer informatie over de donaties het financiële jaarverslag over 2016.

Publiciteit

In het vorige verslagjaar is de website opgefrist en verhelderd en meer gebruiksvriendelijk gemaakt. Tevens wordt er periodiek een nieuwsbrief uitgegeven met een aankondiging van activiteiten en inhoudelijke bijdragen. Daarnaast worden open dagen georganiseerd. Deze worden breed aangekondigd op onder meer onze eigen internetsite en de site van het Boedhistisch Dagblad en met behulp van flyers en uithangborden in de omgeving.

Activiteiten

In 2016 zijn er drie beginnerstrainingen gestart. Tevens hebben er in de weekenden diverse meditatieochtenden, dagen en -weekenden plaatsgevonden. In april en november zijn er twee sesshins geweest (retraite van 7 dagen). Op woensdagochtend en -avond was er meditatie voor gevorderden, waarbij geïnteresseerden met enige meditatie-ervaring vrij konden inlopen. Tevens worden ceremonies gehouden bijvoorbeeld ter gelegenheid van de geboorte van boeddha (hanamatsuri). Op de wat langere termijn hopen wij ook weer wat van onze andere activiteiten op te pakken zoals het voltrekken van huwelijksceremonies en het geven van voorlichtingen op scholen.

Blik vooruit

In het nieuwe jaar zal opnieuw werk worden gemaakt van het generen van bekendheid voor het zencentrum. Tevens zal de tuin van het zencentrum onder handen worden genomen.


PERSONELE SAMENSTELLING BESTUUR                                                     

Het bestuur van de stichting Suiren-Ji bestond op 31 december 2016 uit de volgende leden:

Marieke van Ommeren (voorzitter)

Dennis Bosch (secretaris)

Idzard de Jong (penningmeester)

 

 

 

Nieuws