Het leven van prins Siddhartha

Het Boeddhisme is ongeveer 2500 jaar geleden ontstaan. In die tijd leefde, in wat wij nu Nepal noemen een volk dat de Sakya’s werd genoemd. Boeddha werd in ± 560 voor Christus, als zoon van koning Shuddhodana van de Sakya’s geboren. Zijn naam was niet Boeddha, maar Siddhartha.

Boeddha is een titel en betekent ongeveer 'de verlichte of ontwaakte'. (Dit kom je bij veel religieuze personen tegen: Jezus heeft als titel 'Christus' wat de door God gezalfde betekent.)

Historisch gezien zit zijn levensverhaal vol legenden en wonderlijke gebeurtenissen, die uit respect voor hem zijn ontstaan. Het gevaar wat hier uit kan ontstaan is een persoonsverheerlijking. Bij Suiren-Ji proberen wij met bijde voeten op de grond te blijven staan. Wij spreken ten alle tijden over "Boeddha" en vermeiden de term "De Boeddha".

Wanneer Boeddha ongeveer 30 is, reeds getrouwd en een zoon heeft, wordt hij geconfronteerd met ouderdom ziekte en dood. De indruk die dit in zijn leven achterlaat, zou nu als een depressie bestempeld worden. Zijn verwarring wordt compleet door de ontmoeting met een asceet. Siddhartha voelt vagelijk aan dat de asceet de problemen waar hij mee worsteld bij de wortel probeert aan te pakken. Hij ziet zich voor de keus gesteld, of zijn luxe leven als prins voortzetten, of een leven als asceet gaan leiden. Uiteindelijk kiest hij voor het laatste en sluit hij zich aan bij 5 in het bos levende asceten.

Na verscheidene jaren van hardnekkige ascese merkt hij dat deze manier de dood tot gevolg zal hebben en niet tot een oplossing leidt. Hij wast zich en neemt voedsel tot zich, vanaf dat moment is hij voor zijn mede broeders een afvallige. Gewetenswroeging over zijn bad en eten doen hem besluiten onder een boom te gaan zitten en niet op te staan voor zich een werkelijke oplossing aangediend heeft. Hij wordt in een strijd tussen begeerte, hartstocht, plezier en het verlangen een oplossing te vinden, heen en weer geslingerd. Zijn enige basis en houvast waar hij vertrouwen uit kan putten, is zijn meditatie. Uiteindelijk ziet hij de oorzaak van zijn lijden en daarmee het lijden van alle wezens in het universum. Zijn ogen openen zich en de gewaarwording 'Satori' (verlichting) valt hem toe.

Nieuws

sesshin

Deze week (van 2-9 maart) vindt een sesshin plaats in het zencentrum, een 7-daagse stilte retraite. Geinteresseerden zijn van harte uitgenodigd om in de avond mee te komen zitten.